top of page

PRIVACYVERKLARING

 

1. Algemeen
Het is belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, met welk doel en hoe wij daarmee omgaan.

 

2. Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen algemene informatie over de gebruikers van onze website, maar we kunnen u met deze informatie niet identificeren. We verzamelen ook IP-adressen, die kunnen worden gebruikt om bezoekers te identificeren. Met deze IP-adressen doen we niets om persoonlijk contact met u op te nemen. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen of u aan te melden voor onze nieuwsbrief).

 

3. Doel
Als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden. We versturen periodiek een nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres hiervoor opslaan en gebruiken. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Indien u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een aankoop bij ons, zullen wij deze gegevens gebruiken voor zover dit nodig is voor het afhandelen van uw bestelling. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

 

4. Derden
Het kan zijn dat wij uw gegevens aan een derde moeten verstrekken of onder bepaalde omstandigheden moeten vrijgeven. Het kan zijn dat wij gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw persoonsgegevens door die "derde" ergens buiten ons bedrijf worden opgeslagen. Maar maak je geen zorgen: als we een derde partij inschakelen, zullen we die partij ook verplichten om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan, deze goed te beveiligen en die derde partij de gegevens alleen voor dezelfde doeleinden te laten gebruiken als wij. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden voor directmarketingdoeleinden.

 

5. Traceerscripts
We gebruiken trackingscripts om informatie te verzamelen voor de volgende platforms: Google Analytics, Google Ads, Facebook en Instagram.

 

6. Bewaartijd
Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor ze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken of de gegevens niet langer nodig zijn, worden uw gegevens vernietigd.

 

7. GEM
De AVG geeft u een aantal rechten, deze staan ​​hieronder vermeld:

  • Inspectie; u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien.

  • Wijziging / verwijdering; u kunt op elk moment opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben in ons systeem. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen.

  • Recht om te worden vergeten; de AVG heeft het recht op 'vergeten' ingevoerd. Dit gaat verder dan alleen het verwijderen van uw gegevens. Op grond van het recht op vergeving moeten wij ervoor zorgen dat elke link naar en elke kopie of reproductie van uw persoonsgegevens moet worden verwijderd. Wij moeten alle partijen die uw persoonsgegevens verwerken, informeren dat u een beroep doet op dit recht. Deze partijen moeten ook alle persoonsgegevens verwijderen.

  • Recht op verzet; U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval moeten we de verwerking stopzetten.

  • Recht op beperking van de verwerking; u heeft onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te 'stoppen'.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; u heeft het recht om een ​​kopie op te vragen en te verkrijgen van alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt deze rechten uitoefenen door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken. Na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u binnen 1 maand over de implementatie.

8. Contactgegevens:


Malou van Gorp
malouvangorp@outlook.com
Van de Coulsterstraat 77
5021BL Tilburg
Nederland

bottom of page